بایگانی وبلاگ

Decorator

GOF Intent: Attach additional responsibilities to an object dynamically. Decorators provide a flexible alternative to subclassing for extending functionality. Decorator Pattern براي افزودن (Decorate کردن) به قابليت هاي يک Object در زمان اجرا (Run Time)، مستقل از ساير instance هاي

با برچسب: ,
پست شده در Design Pattern
تماس با من: admin@paspars.com