بایگانی وبلاگ

Prototype Design Pattern

GOF Intent: Specify the kinds of objects to create using a prototypical instance, and create new objects by copying this prototype. هنگامي که از new براي ساخت کلاس استفاده شود، يک Object کاملا از نو و مطابق مشخصات آن کلاس

با برچسب: ,
پست شده در Design Pattern
تماس با من: admin@paspars.com